Projektid - Endla Talu

Projektid

Projekti nimi: Endla Turismitalu saunakompleksi arendus

Toetuse andja: Leader, kohaliku tegevusgrupp NELJA VALLA KOGU 

Projekti tegevuste elluviimise aeg: aprill-august 2022

Tegevuse lühikirjeldus, sh eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti objektiks on Endla Turismitalu territooriumil asuv kahekorruseline saunamaja. Projekti eesmärgiks on luua Endla Turismitalule üks täiendav töökoht ja arendada olemasoleva saunakompleksi teenuseid (tõsta kvaliteeti ja pakkuda lisateenuseid), et tagada ettevõtte tegutsemise jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime.

Projekti raames on planeeritud 2 suuremat investeeringut Endla Turismitalu saunakompleksis: Tegevus 1 - Saunamaja katuse vahetus ja terrassi ehitus; Tegevus 2 - Saunamaja välivanni soetamine.

Käesoleva projekti tulemusena saame pakkuda senisest veelgi kvaliteetsemat ja keskkonnasäästlikumat saunakompleksi teenust, sh lisandub uus lisandväärtust pakkuv välivanni renditeenus.

leader